Skip navigation

Aantrekkelijke standplaats - om te werken, wonen en leven...

Ook andere standplaatsfactoren mogen er wezen. In Borken vindt u een aantrekkelijke woonomgeving en veel kwaliteit van leven.

Eenerzijds is er een grote aantal culturele en sportieve aanbiedingen of het actieve verenigingsleven. Anderzijds zijn er ook een heleboel "betaalbare" culturele aanbiedingen, aanbiedingen voor de vrije tijd en een aantrekkelijke kleinhandellandschap. Bovendien zijn er goede onderwijs- en opleidingsmogelijkheden.

Borken is ook een goede omgeving voor kinderen bijvoorbeeld omdat er een gematigde verkeersdichtheid is en wij erop letten dat de wegen naar school heel veilig zijn. Daarboven is de infrastructuur erg goed en er is een geringe criminaliteit. Geziensvriendelijkheid is hier heel belangrijk.

Als er vragen zijn over economische onderwerpen, over de vestigingsplek Borken of als u in Borken vestigen wil, kunt u zich direct tot ons richten.